PRH Persoonlijkheid en Relaties geeft vorming gericht op persoonlijke groei opdat zoveel mogelijk mensen de wereld verrijken met hun unieke bijdrage.

Elke mens wordt gedreven door een levensdynamiek die hem aanspoort zijn eigenheid, zijn kwaliteiten te verwezenlijken. 


'Ik kom nu tot een verrassende ontdekking. Mijn grenzen kennen en ze respecteren maakt mij ongelooflijk vrij'.                          Hubert

Navorming na een meerdaagse PRH workshop wordt gegeven in groepsverband. 
Laten we blijven geloven

Onze wereld wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen, in het bijzonder: gezondheid, migratie, klimaat, financiële problemen, oorlog en geweld in verschillende landen zoals Syrië, Afghanistan, Yemen, Irak, Zuid-Soedan, Oekraïne...

Te midden van deze verwarring en pijn is er een kreet van hoop: het is mogelijk om anders te leven, het is mogelijk om haat, dominantie en wanhoop los te laten en te leven in broederlijkheid, openheid en aanvaarding van verschillen.

We zijn het eens met deze woorden van André Rochais, grondlegger van PRH:

« Ik heb vertrouwen in de mens, in elke mens. Ik heb ook vertrouwen in de mensheid. Natuurlijk, de problemen van onze tijd zijn talrijk en lijken soms onoplosbaar, want ze zijn zo complex en er heerst zoveel apathie in de wereld. En toch blijft mijn vertrouwen in de mensheid overeind. We beschikken over een onmetelijke, nog niet aangeboorde menselijke rijkdom. In de diepe kern van onze persoonlijkheid bevindt zich bijna alles wat we nodig hebben om de problemen van onze planeet op te lossen. »

PRH International: