WORKSHOPS

PRH heeft voor elk terrein van het leven verschillende workshops.

Hier vind je ons huidig aanbod. Opgelet: alle inschrijvingen verlopen via de website van PRH Vlaanderen.


Ontdekken wie je écht bent - Arnhem, oktober 2019

Openstaan voor dromen, kansen en uitdagingen - Terneuzen, november 2019

Single zijn - Amsterdam, november 2019                                                         

Wie ben ik?

De stevige kern van mijn persoonlijkheid beter leren kennen.

Jezelf kennen is de basis om stevig in het leven te staan. Bewust zijn van je eigenheid en van je innerlijke kracht en je daarmee verbinden, maakt levensenergie vrij. Dit geeft je ook een fundament om op te steunen en het maakt je vrijer in relaties. Deze workshop helpt je meer bewust worden van je capaciteiten, je waarden, je mogelijkheden, je krachten, je eigen kleur van zijn. Je leert wat je kunt doen om jezelf verder te ontplooien en hoe heel je persoon daaraan kan meewerken. Je bereikt een grotere eenheid in jezelf waardoor je je als persoon krachtig in je levensspoor kunt zetten. Dit maakt niet alleen jezelf gelukkig maar draagt ook bij aan het geluk van anderen.

Doelstellingen

 • Je leert jezelf beter kennen.
 • Je ontdekt je wezenlijke aspiraties.
 • Je krijgt inzicht in de voorwaarden voor de ontwikkeling van je persoonlijkheid en je eigenwaarde.
 • Je vergroot je stevigheid en zelfvertrouwen, zodat je beter kan omgaan met de moeilijkheden van het leven.

Rouwen, hoe doe je dat?

Als het rouwrumoer is verstomd


Sterven brengt rouw. Rouw schokt je in heel je mens zijn, in heel je wezen. Rouwen is het proces om je verdriet hanteerbaar te maken en het te verweven in je leven. Dit proces verloopt traag én vraagt veel geduld. Elk rouwproces is uniek, toch is het goed je ervaring met anderen te kunnen delen. Deze workshop biedt je de gelegenheid om samen met anderen stil te staan bij jouw rouwproces.

Plaats: Stadsklooster La Verna, Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam


Krachtig jezelf zijn

Naar een meer harmonisch en evenwichtig leven

Wil je jezelf beter leren kennen? Wil je jezelf en anderen beter begrijpen? Wil je meer evenwicht in je leven? In deze cursus staan we stil bij verschillende aspecten van je persoon: je verstand, je gevoel, je lichaam, je capaciteiten... Je leert die aspecten meer op elkaar afstemmen, om zo meer te kunnen zijn wie je echt bent.


Doelstellingen

 • Je krijgt zicht op hoe je als persoon in mekaar zit.
 • Je verkent het eigene van je verstand, je gevoel, je lichaam, je capaciteiten, ...
 • Je voelt het belang aan van een goede samenwerking tussen deze elementen.
 • Je ervaart hoe dit je helpt om meer jezelf te zijn.            

Constructief omgaan met wat moeilijk is

Draagkracht... ook in jou

Moeilijkheden die je tegenkomt kunnen zowel in jezelf als buiten jezelf liggen. In deze workshop leer je beter begrijpen waarom iets voor jou moeilijk of zwaar is. Je leert je meer te verankeren in je kracht en je ontdekt hoe je moeilijkheden anders kunt aanpakken. Je leert evenwicht brengen tussen je draaglast en je draagkracht.

Doelstellingen

 • Je krijgt sleutels aangereikt om een beter zicht te krijgen op wat je moeilijkheid precies is.
 • Je ontdekt wegwijzers om je natuurlijke sterkte te ontplooien en er op te leren steunen om je moeilijkheden aan te pakken.
 • Concrete richtlijnen waar je ook na de cursus mee verder kunt werken.

Ontdekken wie je écht bent

Naar meer zelfvertrouwen, eigenwaarde en geluk

Verlang jij er ook naar om gewoon meer jezelf te zijn? Mogen, kunnen en durven zijn zoals je bent? In relaties, dagelijkse situaties of onze samenleving? Tegenover partner, kinderen, familie, collega's, vrienden en kennissen? Met een goede dosis zelfkennis, een positief zelfbeeld en een portie zelfvertrouwen zal dit je zeker lukken. In deze cursus leer je ontdekken wie jij écht bent: de kern van je persoonlijkheid. Deze bestaat uit de talrijke capaciteiten, talenten en mogelijkheden waarover je beschikt. Daarop kan ook jij zelfkennis, eigenwaarde en zelfvertrouwen bouwen. Geloven in wie je bent en meer jezelf durven zijn, zullen je doen groeien in het werken aan je eigen geluk.


Donderdag 31 oktober, 1 en 2 november 2019 - van 9u30 tot 16u30

Begeleider: Jacqueline Hermans - Plaats: 't Tuinhuis, Emmastraat 17, 6828 HA Arnhem

Openstaan voor dromen, kansen en uitdagingen

Nog zoveel te beleven, nog zoveel te betekenen

We staan stil bij onze ervaringen van wat het leven rijk en zinvol maakt en bekijken de uitdagingen die er nu zijn en hoe we die opnemen. We nemen ook tijd om vooruit te kijken. Welke interesses, welke verlangens, welke diepe dromen leven er nog in je i.v.m. jezelf en je leven? Hoe kun je ze verder op het spoor komen? Welke haalbare stappen kun je zetten om vooruit te gaan in het realiseren ervan? Deze cursus helpt je om in contact te komen met je levenskracht en de dynamiek die in elke levensfase aanwezig is. Het is realistisch kijken naar gelukkig zijn en gelukkig leven.

Dinsdagavond 5, 12 en 26 november 2019 - van 19 tot 22 u

Begeleider: Jacqueline Hermans - Plaats: BS De Twijn, Prof. Zeemanstraat 216, 4532 JM Terneuzen

Single zijn

een last of een kracht

Je bent single. Daar heb je bewust voor gekozen of de omstandigheden hebben dit meegebracht. Deze cursus wil je verder op weg helpen om te komen tot een realistischer beeld van het single zijn. Het vraagt inzet om van je leven als single iets te maken en om de kansen die het single zijn heeft, te benutten. We bieden je geen pasklare oplossingen maar wel een andere manier van omgaan met je single zijn. Zo kan er meer aanvaarding groeien en van daaruit kan een beweging op gang komen om sterker te staan in je single zijn, in deze realiteit van je leven. Er wordt in deze cursus gewerkt met vragen waarmee je zelf aan de slag gaat. Het is geen praatgroep.Doelstellingen
 • Je staat stil bij je singlezijn: wat je denkt, wat je voelt, wie je bent, wat je verlangt.
 • Je observeert de lasten en de kansen van het single zijn.
 • Je wisselt ervaringen uit met andere singles.
 • Je ervaart op welke krachten in jezelf je een beroep kan doen om je single zijn positief te beleven.

Zaterdag 30 november 2019 - van 9u tot 17u

Begeleider: Jacqueline Hermans - Plaats: Stadsklooster La Verna, Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam