NAVORMING

  • Navorming na een 5-daagse PRH-workshop wordt gegeven in een begeleidingsgroep.
    Deze navorming bestaat uit 6 tot 8 bijeenkomsten van 3,5 uur in groepsverband.
  • Een PRH-vormingswerker begeleidt de bijeenkomsten.
    Je kiest een thema dat je aantrekt of dat past bij wat je nu zoekt en je schrijft je in bij de begeleider, via de website of per post of email. De plaatsen zijn beperkt tot maximaal 10 personen.

Graag zien, bron van sprankelend leven

Zie jij anderen graag? Je vrienden, je ouders, je kinderen, een neefje of nichtje,? Graag zien maakt deel uit van ieders leven. Graag zien en graag gezien worden doet ons goed. In deze begeleidingsgroep verkennen we deze twee bewegingen. Het brengt ons bij onze eigen en unieke kleur van graag zien. Dit wekt onze groeikracht die aanzet tot fris en sprankelend leven. We groeien in communicatie en relationele volwassenheid. Liefde is een sterke kracht in ons die aanspoort onszelf te zijn op een oorspronkelijke en aanstekelijke manier. 
Voorwaarden tot deelname

- Minstens twee cursussen van 4 of 5 dagen gevolgd hebben.
- Voldoende vertrouwd zijn met de PRH-analysemethode

Zaterdagochtend 27 oktober, 24 november, 22 december 2018, 26 januari, 16 februari, 16 maart,

13 april en 11 mei 2019 - van 9u30 tot 13u

Begeleider: Jacqueline Hermans - Plaats: Business Park, Lijndonk 4, 4825 BG Breda