NAVORMING

  • Navorming na een 5-daagse PRH-workshop wordt gegeven in een begeleidingsgroep.
    Deze navorming bestaat uit 6 tot 8 bijeenkomsten van 3,5 uur in groepsverband.
  • Een PRH-vormingswerker begeleidt de bijeenkomsten.
    Je kiest een thema dat je aantrekt of dat past bij wat je nu zoekt en je schrijft je in bij de begeleider, via de website of per post of email. De plaatsen zijn beperkt tot maximaal 10 personen.

Mijn behoeften, ken ik ze en 

wat doe ik ermee? - ONLINE

Behoeften komen zich van binnenuit aan ons melden, dringen zich aan ons op en doen dit soms op zo'n manier dat je er niet aan voorbij kan. Ze zijn de signalen van de aspiraties van ons wezen. Natuurlijke behoeften 'vragen' ons wat we zelf moeten 'krijgen' zodat we ons ten volle kunnen 'geven' zoals we vandaag zijn. Ze zijn wegwijzers voor onze groei. Ze leiden ons in juiste banen, richten ons leven, richten ons naar de ander en liggen zo dus ook aan de basis van ons relatieleven. Onze natuurlijke behoeften leren kennen, kan soms een hele zoektocht zijn. In deze begeleidingsgroep gaan we die uitdaging aan.

Voorwaarden tot deelname

- Minstens twee cursussen van 4 of 5 dagen gevolgd hebben.
- Voldoende vertrouwd zijn met de PRH-analysemethode

Zaterdag 16 januari, 20 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei en 5 juni 2021 - van 14u tot 17u30 - ONLINE. Begeleider: Jacqueline Hermans