NAVORMING

  • Navorming na een 5-daagse PRH-workshop wordt gegeven in een begeleidingsgroep.
    Deze navorming bestaat uit 6 tot 8 bijeenkomsten van 3,5 uur in groepsverband.
  • Een PRH-vormingswerker begeleidt de bijeenkomsten.
    Je kiest een thema dat je aantrekt of dat past bij wat je nu zoekt en je schrijft je in bij de begeleider, via de website of per post of email. De plaatsen zijn beperkt tot maximaal 10 personen.

Leven in verwondering - online

Er is zoveel om verwonderd over te zijn: mensen, gebeurtenissen, dingen, mijzelf. Vaak gaan we er achteloos aan voorbij. Verwondering opent mij in het diepste van mezelf voor de eenvoud, de schoonheid, de rijkdom van het leven.

Een 'tijd van zijn' in elke bijeenkomst, nodigt uit bij deze diepe verwondering te komen. Een schriftelijke analyse nadien, helpt de beleving verder uitdiepen.

Voorwaarden tot deelname

- Minstens twee cursussen van 4 of 5 dagen gevolgd hebben.
- Voldoende vertrouwd zijn met de PRH-analysemethode

Zaterdag 6 november, 11 december 2021, 15 januari, 12 februari, 12 maart en 2 april 2022 - van 9u tot 12u30 - ONLINE.  

Een nieuwe kijk op kiezen - online

Al heel vroeg in ons leven worden we geconfronteerd met de vraag: wat wil jij? Wat zou jij willen kiezen? Elke dag kiezen wij, ook wanneer we de dingen aan ons voorbij laten gaan. Deze keuzes kunnen ons leven positief of negatief beïnvloeden. In deze begeleidingsgroep krijgen we aanzetten om opbouwende keuzes te leren maken en leren we zien wat ons hierbij belemmert.

Het boek "Wikken en wegen" wordt als leidraad gebruikt.

Zaterdag 6 november, 11 december 2021, 15 januari, 12 februari, 12 maart, 2, 23 april en mei 2022 - van 14u tot 17u30 - ONLINE