COACHING

Aarzel niet, kies voor je groei, geef je leven een nieuwe dynamiek.

Waarom coaching?

Met individuele coaching kies je voor persoonlijk maatwerk in je groeiproces. Je richt je samen met je coach naar de capaciteiten en vaardigheden die je graag wilt ontwikkelen.


Je wordt geholpen om de moeilijkheden en belemmeringen die je daarbij tegenkomt te onderzoeken en aan te pakken. Deze kunnen zich voordoen in je persoonlijk én professioneel leven.


Waarover gaat een gesprek?

De onderwerpen voor je gesprek kies je zelf. Je coach kan je uiteraard helpen bij die keuze. Bijvoorbeeld:

  • Ik wil mijn mogelijkheden meer benutten. Hoe begin ik eraan?
  • Mijn kinderen vragen veel van mij. Hoe kan ik daar beter mee omgaan?
  • De communicatie met mijn partner is soms stroef. Hoe kan ik dit vlotter laten verlopen?
  • Ik sta voor een beslissing waarin ik altijd heen en weer geslingerd word. Hoe pak ik dit aan?


Hoe verloopt een gesprek?

Een gesprek duurt een uur en vindt meestal één keer per maand plaats. Tussendoor kan je in je dagelijks leven zelf verder werken met wat je ontdekte. Je ervaringen in die periode vormen dan weer het werkmateriaal voor je volgende gesprek. Je coach kan je tussentijdse opdrachten voorstellen.


Deskundig

Een PRH-coach is langdurig geschoold én gevormd in de methode van PRH en haar onderwerp: persoonlijke groei. Elke coach wordt gesuperviseerd door een pedagogische begeleider.


Tarieven

De prijs voor een gesprek is afhankelijk van je inkomen, je situatie en het statuut van de individuele coach.

Een informatief gesprek is gratis.

Je kan voor coaching terecht in Utrecht, Brussel, Herent en online.

Bij wie kun je terecht?

Olga Snoeks is cursusbegeleider en PRH-coach sinds 2019. Ze is afkomstig uit Haarlem en woont al vele jaren over de grens in België (Brussel). In haar leven voor PRH was ze werkzaam in het voortgezet onderwijs. Haar leefomgeving is meertalig: Nederlands, Frans en Engels.                        Ze wil mensen via de PRH-methode helpen om steeds meer zichzelf te worden, zodat ze vanuit die unieke plek in zichzelf in het leven kunnen staan. Als mensen van daaruit leven, dan zijn ze gelukkig en voelen ze zich nuttig in deze wereld.

Haar motto luidt: Verbondenheid en vrede zijn mijn diepste aspiraties voor de wereld.   

Olga geeft coaching in Brussel, Herent & online.

Voor informatie: olga.snoeks@prh.be of +32 477 55 03 59

Helma de Hoop werkt als vrijwilliger van PRH mee aan fondsenwerving voor de IAAR, een stichting die PRH ook in landen met een grote armoedeproblematiek mogelijk maakt. Daarnaast coacht ze enkele mensen. In het dagelijks leven werkt ze als ambulant behandelaar (logopedist) in de zorg voor peuters met auditieve en communicatieve problemen binnen de peuteropvang en gezinnen.

Haar motto luidt: Ik ga voor verbondenheid wereldwijd.

Voor informatie: helma.dehoop@prh-nederland.nl of 030 262 34 21 

 

Marie-Louise is medewerker van PRH omdat ze mensen graag de kans wil geven PRH te leren kennen. De visie van PRH, de manier van werken, zowel individueel als in groep, heeft haar al veel gebracht. Een aantal jaren geleden werd bij haar de ziekte MS ontdekt. Ze heeft veel innerlijke kracht opgebouwd om met deze ziekte om te gaan. Mede dankzij PRH zit er dynamiek in haar leven.

Haar motto luidt: Geef jezelf kansen op 100% puur leven (en niet minder).

Voor informatie: marie-louise.vangelder@prh-nederland.nl of 06 33 77 69 11