OVER ONS

Leef aanstekelijk

Ontplooi jezelf

PRH in het kort

PRH is een vormingsinstelling die gespecialiseerd is in vorming en onderzoek rond het persoonlijk groeiproces. De vorming richt zich op alle volwassenen en jongvolwassenen die meer inzicht willen verwerven in zichzelf, autonomer en steviger door het leven willen gaan, op zoek zijn naar meer harmonie in hun relaties en die meer kwaliteit aan hun leven willen geven. PRH ziet de ontplooiing van elke mens en zijn grotere sociale vaardigheid als een krachtige motor voor de vooruitgang van de samenleving. Iedereen kan zelfstandig zijn stappenplan uitstippelen op basis van een breed vormingsaanbod.

Het letterwoord PRH staat voor 'Personnalité et Relations Humaines' - Persoonlijkheid en Relaties.

Hoe werkt PRH aan persoonlijke groei?

PRH werkt met inzichten over persoonlijke groei geïnspireerd door de humanistische psychologie (Rogers, Maslow ...) en gebaseerd op eigen onderzoek.

PRH hanteert een dynamisch en positief mensbeeld en een unieke methode. Deze methode vertrekt van de realiteit van de eigen ervaring. Ze steunt op zelfontdekking en zelfkennis door de analyse van de eigen beleving. De cursussen vinden plaats in een levenwekkende omgeving. De begeleiders zijn bekwame en ervaren specialisten van het groeiproces. Zij geven feedback en duiding bij het werk van de cursisten. Zij garanderen ook een respectvolle interactie in de groep. De deelnemers integreren stapsgewijs hun ontdekkingen en inzichten in hun dagelijks leven. Zo evolueren ze naar een grotere stevigheid en een meer harmonisch functioneren.

PRH biedt ook een uniek instrument aan om vlotter goede keuzes te maken.

Het samenspel van al deze elementen is het specifieke van PRH en het waarborgt een groeiproces dat ingebed is in de realiteit.

Unieke ontdekkingsreis

PRH biedt je geen oplossingen in een handomdraai, maar wel een eenvoudige handleiding in je zoektocht naar meer kwaliteit in je leven.

Onze missie

Wij geven vorming gericht op persoonlijke groei opdat zo veel mogelijk mensen de wereld verrijken met hun unieke bijdrage.

We bieden vorming aan personen, koppels en groepen (professionele en andere).

Deze vorming:

  • is geïnspireerd door een positieve en dynamische visie op de persoon, zijn groei en zijn relaties,
  • steunt op observaties van meer dan 40 jaar, over alle dimensies van de mens,
  • is op maat van elke persoon, door het aflezen van de eigen ervaring via analyse van de beleving.

Onze visie

De PRH vormingsinstelling vertrekt vanuit een sterk geloof dat haar vorming kleurt. Haar bijdrage aan de samenleving ligt in het verlengde van deze diepe overtuiging.

Onze waarden

De vormingswerkers beleven de volgende waarden: respect voor de persoon, effectiviteit, solidariteit en passie voor persoonlijke groei en professionele service.

Onze methode
Belangrijke elementen van de PRH-pedagogie zijn:
  • zelfontdekking via een methode van introspectie, gebaseerd op de eigen, concrete ervaringen van de deelnemers.
  • een schrijfmethode die geleidelijk wordt aangeleerd en die deze introspectie bevordert.
  • een veilig kader waarin ieder (vrijblijvend) zijn ervaringen kan uitspreken, zonder oordeel.
  • feedback van de cursusbegeleider vanuit de visie van PRH op de mens en zijn groei.
  • een theoretisch kader om ervaringen aan te toetsen.