OVER PRH

Onze missie

PRH inspireert tot persoonlijke en relationele groei en geeft vorming zodat jij en zo veel mogelijk mensen de wereld verrijken met hun unieke bijdrage.

We bieden vorming aan personen, koppels en groepen. Deze vorming:

  • is geïnspireerd door een positieve en dynamische visie op de persoon, zijn groei en zijn relaties,
  • steunt op observaties van 50 jaar, over alle dimensies van de mens,
  • is op maat van elke persoon, door het aflezen van de eigen ervaring via analyse van de beleving.

Onze visie

Ontplooi jezelf, leef aanstekelijk

De werking van PRH vertrekt van een positief en dynamisch mensbeeld. Iedere persoon beschikt van nature over een ruim potentieel aan kwaliteiten en diepmenselijke waarden. We geloven dat ieder mens ook intrinsiek gedreven wordt door een levensdynamiek, door een drive om dat potentieel te actualiseren.

We hoeven enkel wegen te zoeken om de unieke mix van kwaliteiten in ieder mens aan te boren. Zo stimuleren we zijn drive om met deze kwaliteiten bij te dragen aan zijn omgeving. Stilstaan en zich bevragen bevordert dit natuurlijke proces van ontplooiing.

Ieder leven kent tegenslagen. Een zinvol leven leiden, ondanks tegenslagen, is mogelijk.

In iedere persoon is een universele dimensie aanwezig die verschillen overstijgt. Wanneer mensen elkaar diepgaand ontmoeten en mogen kennismaken met de heel menselijke kwaliteiten, de waarden en de aspiraties die de ander in zich draagt, gaat deze ontmoeting verder dan de verschillen die er ook zijn. Wanneer mensen bij een ontmoeting geraakt worden door diepmenselijke waarden en een diepmenselijk zoeken in het leven, groeit het begrip en het respect voor het anders zijn van de ander. Wederzijds begrip en respect voor verschillen leidt tot waarachtig ontmoeten en beter samenleven.

De rechten van één persoon en zijn vrijheid om hiervoor op te komen, hoeven de rechten van een ander persoon niet in de weg te staan. Authentieke vrijheid en gelijkwaardigheid tussen mensen is mogelijk. Daartoe moeten mensen leren het evenwicht te vinden tussen authenticiteit en aanpassing. Dat betekent authentiek leven volgens hun eigen voorkeuren, waarden en overtuigingen, maar tegelijk zich kunnen aanpassen aan de ander, zodat hij of zij ook die eigen voorkeuren, waarden en overtuigingen vrij kan beleven.

Iedereen heeft een plaats in de samenleving en heeft er een bijdrage aan te leveren, vertrekkend van zijn persoonlijk potentieel. PRH ziet het als haar opdracht om bij zoveel mogelijk mensen dit potentieel vrij te maken en mensen aan te moedigen hun plaats in te nemen. Immers: je persoonlijke missie ontdekken en beleven creëert geluk voor de individuele persoon én verrijkt de samenleving. Zich samen met anderen engageren in constructieve acties versterkt persoonlijke ontplooiing en bevordert innovatie en efficiëntie in de samenleving.

Dankzij persoonlijke en relationele ontwikkeling geven we de wereld een meer menselijk gelaat.